Wie zijn wij?

Welkom op de website van Stichting IDleaks. Wij zijn sinds 2011 hét platform voor professionals, studenten en geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking dat zich inzet voor: (1) betere communicatie over landen in ontwikkeling en (2) een open en genuanceerd debat over internationale samenwerking/ ontwikkelingssamenwerking.

IDleaks-oprichter Tabitha Gerrets (2012)

Bestuur (juni 2016)

Waarom?

Betere communicatie en een open debat zijn hard nodig omdat de gemiddelde Nederlander te vaak geconfronteerd wordt met een eenzijdig en stereotyperend beeld over ontwikkelingslanden en hun inwoners, bijvoorbeeld dat van armoede, honger en ziekte. IDleaks helpt ontwikkelingsorganisaties en de media hun doelgroep beter te informeren om zo eenzijdige beeldvorming tegen te gaan. Daarnaast bestaat er bij het algemene publiek veel onduidelijkheid over wat OS nu precies is. Er wordt te vaak gediscussieerd op basis van mythes en onvoldoende achtergrondinformatie. IDleaks zet zich daarom in voor een open en genuanceerd debat waarin ruimte is voor context en dat gevoed wordt met feiten én persoonlijke verhalen vanuit verschillende invalshoeken.

Ons doel

We hopen uiteindelijk bij te dragen aan een omgeving waarin alle spelers in internationale samenwerking meer van elkaar kunnen en durven leren. Zodat we effectiever kunnen bijdragen aan die eerlijke wereld zonder onrecht, ongelijkheid en armoede die we allemaal ambiëren.

Op deze website lees je op welke manieren IDleaks hieraan werkt. Zo hebben wij verschillende actiegroepen, die zich elk richten op een bepaalde doelgroep: ontwikkelingsorganisaties, media en de Nederlandse burger in het algemeen. Daarnaast voeren we samen met andere organisaties projecten uit die stereotypering van mensen en landen tegengaan. En we organiseren ludieke evenementen, zoals de IDleaks Awards en onze pubquizzes, waarmee we bewustzijn willen vergroten en alternatieven voor communicatie willen aanbieden.

Voor en door vrijwilligers

IDleaks is opgericht in 2011 als een vrijwilligersinitiatief, voortgekomen uit A Call 2 Action. Sinds mei 2016 zijn wij officieel een stichting. Dat houdt in dat we een (onbezoldigd) bestuur hebben, met daaronder een pool van toegewijde vrijwilligers en enkele freelancers die hun tijd en energie steken in de projecten en initiatieven van het netwerk. Wij zijn onze vrijwilligers ontzettend dankbaar! Zonder hen zou IDleaks niet mogelijk zijn.

Lijkt het jou leuk een (tijdelijke) bijdrage aan de kennis, expertise en de activiteiten van IDleaks te leveren? Kijk dan op onze vacaturepagina! Of mail je interesse/ vraag aan info@idleaks.nl.