Filmavonden en debatten

Op welke manier wordt ontwikkelingssamenwerking beschreven en afgebeeld in kranten, op tv en in andere media? Gaat het over 'hulp' en 'Nederlands belang'? Of over 'internationale samenwerking' en 'mondiale problemen'? IDleaks gaat in gesprek met programmamakers en journalisten.

Filmavonden

IDleaks organiseert filmavonden met actuele en inspirerende films die aanzetten tot nadenken. Zo lieten we in december 2015 de film 'Framing the Other' zien met uitleg van de filmmakers, waarna een discussie over toerisme en representatie ontstond.

Framing the Other

Screenshot uit 'Framing the Other' (Copper Views)

Debatten

Ook organiseert IDleaks debatten over actuele maatschappelijke discussies. In mei 2016 vond het debat 'Stereotypen en media: de kracht van zwart-wit denken' plaats, waarin we inzoomden op tegenstellingen en (onder andere) racisme. Dit debat organiseerden we in samenwerking met SID Netherlands.

Debat 'Stereotypen en media: de kracht van zwart-wit denken'

Debat 'Stereotypen en media: de kracht van zwart-wit denken'

Bent u geïnteresseerd in het samen organiseren of bijwonen van een film- of debatavond? Of heeft u een vraag over media en ontwikkelingssamenwerking? Neem dan contact op met info@idleaks.nl.

CT17