Fact & Connect

De actiegroep ‘Fact & Connect’ werkt aan verschillende projecten om de Nederlandse burger beter te informeren over ontwikkelingssamenwerking (OS) en meer bij ontwikkelingsprocessen te betrekken. Fact & Connect is constant op zoek naar de beste manier om de vaak complexe materie te vertalen naar toegankelijke behapbare producten die op een zo breed mogelijke doelgroep toepasbaar zijn.

Twee van onze projecten:

IDleaks Pubquiz
Hoe betrek je het Nederlandse publiek bij OS? Dat lijkt de hamvraag van de huidige ontwikkelingssector. Met het organiseren van lezingen en debatten bereik je vaak de mensen die toch al geïnteresseerd zijn, maar hoe bereik je de rest? In het kader van “Als de berg niet tot Mohammed komt...” organiseert Fact & Connect sinds begin 2015 de IDleaks Pubquiz. Een toegankelijke quiz vol leuke en inspirerende vragen over OS en daaraan gerelateerde thema’s.

Schoolpresentaties
Landen in ontwikkeling en OS an sich zijn onderwerpen die op de Nederlandse basis- en middelbare scholen nauwelijks in spotlights staan. Dat is een gemis, maar Fact & Connect biedt een oplossing: over deze thema's geven wij graag presentaties en workshops op scholen. Op een laagdrempelige en interactieve wijze krijgt de jeugdige doelgroep een eerlijk en onafhankelijk beeld over landen in ontwikkeling en hun inwoners voorgeschoteld.

Ben jij geïnteresseerd in één van de projecten? Of heb je juist een goed idee? Neem dan contact op met info@idleaks.nl. Ideeën en versterking kunnen we altijd gebruiken!

Pubquiz_Young and Fair

Vraagbaak