Welkom op de website van stichting IDleaks. Wij zijn sinds 2011 hét platform voor professionals, studenten en geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking dat zich inzet voor: (1) betere communicatie over landen in ontwikkeling en (2) een open en genuanceerd debat over ontwikkelingssamenwerking (OS).

Dit is hard nodig omdat de gemiddelde Nederlander te vaak geconfronteerd wordt met een eenzijdig en stereotyperend beeld over ontwikkelingslanden en hun inwoners, bijvoorbeeld dat van armoede, honger en ziekte. IDleaks helpt ontwikkelingsorganisaties en de media hun doelgroep beter te informeren om zo eenzijdige beeldvorming tegen te gaan. Daarnaast bestaat er bij het algemene publiek veel onduidelijkheid over wat OS nu precies is. Er wordt te vaak gediscussieerd op basis van mythes en onvoldoende achtergrondinformatie. IDleaks zet zich daarom in voor een open en genuanceerd debat waarin ruimte is voor context en dat gevoed wordt met feiten én persoonlijke verhalen vanuit verschillende invalshoeken.

We hopen uiteindelijk bij te dragen aan een omgeving waarin alle spelers in OS meer van elkaar kunnen en durven leren. Zodat we effectiever kunnen bijdragen aan die eerlijke wereld zonder onrecht, ongelijkheid en armoede die we allemaal ambiëren. Op deze website lees je op welke manieren IDleaks hieraan werkt.

 

Schrijf je in voor onze Newsflash!

Volg ons op Twitter!

Facebook
Twitter
Issuu
YouTube
RSS
Follow by Email